A clockwork orange

Trong lịch sử, chỉ có 2 phim bị xếp loại X được đề cử Oscar Phim hay nhất. Một là
Midnight Cowboy (1969), và hai là A Clockwork Orange (1971) – một kiệt tác gây nhiều
tranh cãi mà khán giả cần phải tìm xem.